تبلیغات

ابتکاری شگفت انگیز

ده بار بر پیامبر (ص) صلوات و درود بفرست

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

پست بکن

در مدت یک ساعت...

میلیونها صلوات و درود در میزان حسناتت ثبت خواهد شد

نگو ....وقت ندارم...کار دارم...مشغولم ....ولش کن...!

این صلوات های میلیونی تو را در قیامت شفاعت خواهد کرد

این دعاییست که یک سال می گذرد

و ملائکه نمی توانند تمام حسنات آن را بنویسند...

فکر کن اگر منتشر کنی و برای مردم تکرار کنی چه قدر اجر میبری...