تبلیغات
شهر پریان - راز شهر پریان...!

راز شهر پریان...!

سه شنبه 13 بهمن 1394 07:55 ق.ظ

ارسـال شـده در: جالب و جدید و مبتکرانه* اخبار*


by : Miuna Chan


بچه ها امروز میرم از طرف مدرسه مسابقه انشای نماز
برام دعا کنیــــــــــــــن!


شهر پریان یک رازه! یک راز بین انیمه و دنیای بیرون! رازی که میتونه دنیای انیمرو با دنیای بیرون ادغام کنه!

شهر پریان یعنی...... ش...ه....ر...پ...ر...ی....ا....ن

من یه انیمه ایم! یه آدمی که شاده! میتونه خودشو از حالت گریه به شادی برسونه! اونم با دیدن انیمه! کسی که میتونه شادیاشو با بقیه تقسیم کنه! کسی که میتونه احساس بقیرو درک کنه و بفهمه و تو شهر دل بقیه چی میگذره! تو شادیا و غمای بقیه شریکه! کسی که با ( ش ) زندگی میکنه!

ش یعنی = شادی، شهر دل، شریک

من یه انیمه ایم! کسی که همدمه! یه یاره همیشگیه! یه آدم شکلاتی با هوسایی که بین شخصیت دخترو پسر گیر کرده! هوس هایی از جنس رویا! یه کسی که میتونه هر وقتی بقیه واسه کمک لازمش داشته باشن حاضر و همدل باشه! کسی که بغضاشو با خودش درگیر میکنه و بقیرو ناراحت نمیکنه! کسی که گریه هاشو واسه همیاری خودش لازم داره! کسی که با (ه) عهد بسته!

ه یعنی =  همدم، هوس های رویایی، همدلی، همیاری

من یه انیمه ایم! یه آدمی که رستم هفت خوان زندگیشه! یه کسی که عاشق رمان خوندنه! کسی که روش های زندگیه اختصاصیه خودشو داره! کسی که از تنهایی بدش میاد ولی مجبوره تنها بمونه و رازاشو برای خودش تعریف کنه! کسی که رقیب بدی هاست! کسی که رد غم تو دلشه ولی اونو با خنده هاش پنهون میکنه! کسی که زندگیه رنگین کمونی داره! کسی که رویاییه! کسی که با ( ر ) زندگیشو بنا میکنه!

ر یعنی = رستم هفت خوان زندگی بودن، رمان خوندن، روش اختصاصی داشتن، راز نگهدار بودن، رقیب بدیا بودن، رد غم رو پنهان کردن، رنگین کمان، رویا

من یه انیمه ایم! کسی که دلیل و برهاناش با عقاید و پندار های خودش سازگاره! کسی که پَستی رو دوست نداره! کسی که به پرنده ها محبت میکنه و دلش از جنس پروانس! کسی که پنهون کاری چیزای مهم رو بلد نیست!کارایی که اگه نگه بقیه به خطر می افتن حتی اگه برای خودش بد بشه! کسی که پایه بندی زندگی بلده! کسی که پستچیه بین قلبشو شخصیت مورد علاقش! کسی که تو دنیاهای مختلف گیر میکنه! کسی که دل پاکی داره! کسی که (پ ) رو سرمشق خودش میدونه!

پ یعنی= پندار، پستی را دوست نداشتن، پروانه بودن، پنهان کاری بلد نبودن، پایه بندی بلد بودن، پستچی احساسات، پاک دلی

من یه انیمه ایم! کسی که یاد داره چجوری بنویسه! چجوری خاطره هاشو خوش بنویسه! کسی که حقوق همرو یکسان میدونه! کسی که احساساتش جلوی تصمیم گیریشو میگیره! کسی که قلبش از یخ نیست! کسی که سنگ نیست! کسی که یدک کش کلمات کنایه وار بقیس ولی اعتنا نمیکنه! کسی که از نظر همفکراش یه آدم خاصو یگانس! کسی که با ( ی ) احساساتش معنا پیدا میکنه!

ی یعنی= یاد داشتن عوض کردن خواطره های ناگوار، یکسان دونستن حقوق بقیه، یخی نبودن، یدک کش کنایه های دیگران بودن و اعتنا نکردن، یگانه بودن

من یه انیمه ایم! کسی که با انیمه زندگی میکنه! کسی که آرزو های رنگو وارنگ  داره! کسی که وقتی بقیه تنهاش میزارن با آیینه حرف میزنه! کسی که آینده خودشو روشن میبینه! کسی که احساسات جور واجور داره! کسی که امنیت خودشو بخاطر دیگران به خطر میندازه! کسی که آواهای طبیعتو با دلو جون گوش میده! کسی که امیدواره! کسی که با (آ) زندگیشو میگذرونه!

 آ یعنی= انیمه، آرزو، آیینه، آینده ی روشن، احساسات رنگارنگ، امنیت خود رو به خطر انداختن بابت کمک به دیگران، آواها رو با لذت گوش دادن، امیدواری

من یه انیمه ایم! کسی که نگاه های بقیرو میخونه! کسی که سرکلاس نامه نگاری میکنه! کسی که نور تو اتاقش می افته! کسی که اگه از کسی بشنوه دیگری کار بدی در حقش کرده تا از خود طرف نبینه باور نمیکنه! کسی که بوی مامانشو با هیچی عوض نمیکنه! کسی که با نرمی با بقیه حرف میزنه! کسی که رویاهاشو نقاشی میکنه! کسی که با (ن) انس گرفته!

 ن یعنی = نگاه بقیرو خوندن، نامه نگاری سرکلاس، نور، نادیده گرفتن تهمت دیگران، نرم حرف زدن، نقاشی کردن رویاها

این یعنی راز! یعنی شهر پریان!

نظـــــــــــــــر! نوشته خودمه ها دوستااان!توی پست ثابت وبمم میزارمش

 


پیـــــــــــــام : نظر بده در نرووووووووووو!
آخـــریـن دســـتکاری: سه شنبه 13 بهمن 1394 08:04 ق.ظ
POWERED BY SAenna