تبلیغات
شهر پریان - اونی سرد شد...واسم مرد...

اونی سرد شد...واسم مرد...

دوشنبه 19 بهمن 1394 11:00 ب.ظ

ارسـال شـده در: عارفانه* عکسای انیمه ای*


by : Miuna Chan


✖ﻣـــﯿﮕـــــﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗــــﺘﯽ ﻣـــﯿﻤــــﯿﺮﻥ ﺳَـــــﺮﺩ

ﻣﯿـــــﺸــــــﻦ ✖ ↩ ﻫَــــــﺮ ﮐﯽ ﺑـﺎﻫـﺎﻡ ﺳــــــــﺮﺩ ﺷﺪ،

««ﻣُــــــﺮﺩﻩ»» ﺣﺴــــــﺎﺑـــــــــﺶ ﻣــــــــﯿﮑـــــﻨﻢ↪
.................................................................................................................
کونیچیوااااا.....
خوبین همگی؟....
یه روزم یه آپ سنگین بزاریم خب کفتون بیفته دیگه...☻
همش که نمیشه طنز و اینا.... وااااا◘•○
قبول دارم ینمه قاطی کردم
پیـــــــــــــام : نظرات
آخـــریـن دســـتکاری: دوشنبه 19 بهمن 1394 07:59 ق.ظ
POWERED BY SAenna