تبلیغات
شهر پریان - عکس میونا و ماناکا از انیمه ی نسیمی از فردا
ارسـال شـده در: عکسای انیمه ای* عارفانه*


by : Miuna Chan

خب خب...! "واسه اونایی میگم که یادشون رفته"

خطر اسپویل..! نزدیک نشوید...!

↓↓↓↓↓↓

این عکس ماله اون لحظه ایه که ماناکا احساساتش بر میگرده!

اینم میوناست...! خیلی جالب بودا...! میونا و ماناکا احساساتشون باهم ادغام شد

ماناکا حس دوست داشتنشو بخاطر اینکه خواهر هیکاری زن خدای دریا نشه

از دست داد و احساساتش توی امواج پراکنده شد.

میونا و ماناکا چون هردوشون هیکاری رو دوست داشتن

و احساسشون یکی بود وقتی توی دریا بودن احساسات ماناکا بر میگرده

هورااااا

خخخ

نظر بده در نروووو

پیـــــــــــــام : نظـــر بده....♥
آخـــریـن دســـتکاری: جمعه 23 بهمن 1394 10:20 ق.ظ
POWERED BY SAenna